Wczesne wspomaganie rozwoju

 • Dzieci z asymetrią ciała

 • O podwyższonym lub obniżonym napięciu mięśni

 • Z zaburzeniami układu nerwowego pochodzenia ośrodkowego i obwodowego

 • Z wadami rozwojowymi  oraz wcześniaków itp.

 • Terapia wrodzonych wad stóp przez bandażowanie oraz gipsowanie

  DO POBRANIA DLA RODZICÓW

Zintegrowana terapia sensomotoryczna

 • Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu ( autyzm, Asperger, ADHD, ADD, zespół Tourette'a)
 • Z zaburzeniami ze strony układu czucia powierzchownego, głębokiego, przedsionkowego, wzrokowego, wegetatywnego itp.

 • TERAPIA BILATERALNA. Umożliwia wykonywanie ćwiczeń przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów drugiej oraz zdolność koordynacji obu części podczas wykonywania wielu sekwencji ruchu. Celem jest, w zależności od potrzeb, stymulowanie lub hamowanie układu motorycznego i sensorycznego.
 • Primitive Reflexes & Motor Control. Poszczególne prymitywne odruchy powinny stopniowo zanikać w odpowiednich etapach życia dziecka. Ich obecność po tym czasie negatywnie wpływa na optymalne funkcjonowanie na poziomie korowym. Przedłużająca się aktywność odruchów pierwotnych może hamować rozwój odruchów posturalnych, co uniemożliwia wykształcenie autonomicznej kontroli postawy, równowagi, koordynacji i utrudnia prawidłowy rozwój.

Ocena funkcjonalna młodych sportowców

Diagnostyka funkcjonalna mająca na celu wczesne wykrycie dysfunkcji mogących w przyszłości być przyczyną urazu lub problemów funkcjonalnych, które ograniczają zdobywanie lepszych wyników sportowych.

Cennik

Dzieci do 2 roku

100-120 pln
Pierwsze spotkanie z terapeutą dla dzieci do 2 r.ż. - 1h

Terapia dzieci

80-90 pln
Terapia indywidualna dzieci

Terapia indywidualna

80/130 - 90/140pln
Terapia indywidualna z terapeutą