Leczenie bólu

  • Pourazowe dysfunkcje mięśniowo-szkieletowe
  • Zmiany i bóle przeciążeniowe
  • Bóle kręgosłupa
  • Zawroty i bóle głowy
  • Bóle spowodowane wymuszoną pozycją ciała
  • Dysfunkcje oddechowe itp.
  • Dysfunkcje związane z zaburzeniami naczyń krwionośnych

DRY NEEDLING -suche igłowanie

Mianem suchego igłowania (ang. dry needling) określa się metodę, która polega na wykorzystaniu specjalnych igieł do nakłuwania określonych punktów spustowych (tzw. trigger points – TrP). Miejsca te zwykle występują w obrębie pasm mięśniowo-powięziowych i odznaczają się wyjątkowo wysokim poziomem wrażliwości. Efektem tego jest duża tkliwość takowych punktów, co obrazują silne dolegliwości bólowe (zwykle promieniujące lub rzutowane – odczuwane niekiedy w zupełnie innych strukturach). Warto podkreślić, że suche igłowanie nie jest tożsame z popularnymi zabiegami akupunkturowymi, które są jednym z elementów ludowej medycyny azjatyckiej. Choć obie metody wykorzystują igły akupunkturowe, sama technika zabiegów oraz uzyskiwany efekt terapeutyczny różnią się od siebie.

Cennik

Dorośli

180-160 pln
Pierwsze spotkanie z terapeutą dla dorosłych - 1h

Dzieci do 2 roku

120-100 pln
Pierwsze spotkanie z terapeutą dla dzieci do 2 r.ż. - 1h

Terapia indywidualna

90/140 - 80/130pln
Terapia indywidualna z terapeutą

Terapia dzieci

90-80 pln
Terapia indywidualna dzieci

USG

50 - 120 pln
USG narządu ruchu z badaniem funkcjonalnym

Wkładki do butów

400 pln
Wykonanie wkładek do butów indywidualnych